Predaj, tesárske, klampiarske a pokrývačské práce, klampiarska dieľňa, izolovanie asfaltovými pásmi dovoz materiálu, zameranie strechy, čítanie výkresovej dokumentácie, poradenstvo, vypracovanie cenovej ponuky zdarma.

 

tutorial_petransky